København skal igen være grøn fortrop i den globale klimakamp

Globalt er byer ansvarlige for 70 procent af CO2-udledningerne. Samtidig rammes de særlig hårdt af klimaforandringernes konsekvenser. I 2050 vil op mod 800 millioner byboere verden over være i risiko for oversvømmelser, tørke, vandmangel og ekstrem hede. Også københavnerne.

København har et særligt ansvar for at finde nye løsninger i klimakrisen. Vi har været gode til at nedbringe CO2-udledningerne inden for byens grænser. Udledningerne fra energi, bygninger og transport er de seneste ti år faldet med 50 procentii. Men vi har endnu ikke knækket koden i forhold til effektivt at reducere udledninger fra bl.a. vores forbrug, vores adfærd eller vores byplanlægning.

 

København har allerede et ambitiøst mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Men vi skal videre end det.

Derfor foreslår Socialdemokratiet i København, at København senest i 2035 skal være en klimapositiv hovedstad. Således fjerner kommunen mere CO2, end der udledes, ligesom udledninger forbundet med borgernes forbrug skal halveres. Men endnu vigtigere er, at vi handler nu og her – med tempo og konsekvens.

BM0446 Sophie Haestorp 8464 V1

Vi løser ikke klimakrisen uden gennemgribende forandringer af byens liv. Netop derfor er det afgørende, at alle er med på rejsen. Fremtiden skal ikke blot være klimasikker. Den skal også være social retfærdig. Ingen skal frygte for, om der i fremtiden også er jobs og muligheder for dem. Det er nu, vi tager de første og vigtige skridt mod et København, som ikke blot er mere grønt. Men også mere lige og mere fælles.

 

Med dette udspil fremlægger jeg derfor 3 nybrud i klimaindsatsen, som følges op af konkrete initiativer.

 


Sophie Hæstorp Andersen

Overborgmesterkandidat, København

Du kan hente udspillet her