Grønne åndehuller til alle

De grønne områder skal være mere lige fordelt

I Vores København ønsker vi nogle af de mest fantasifulde, oplevelsesrige og mangfoldige grønne byrum overhovedet.

Mange steder eksisterer de allerede i dag, men vi skal have flere og bedre grønne åndehuller. Og de grønne åndehuller skal være en aktiv del af byens udvikling.

Tiden, hvor man måtte vælge mellem flere boliger og grønne åndehuller, er forbi. Med enkle greb som en grøn facade, en blomstrende taghave eller bypark, kan vi fortsat forvandle byens sten og beton midt i byen til grønne åndehuller til gavn for alle Københavnere. Og fordi byen samtidig er tæt, er de aldrig mere end en kort gang- eller cykeltur væk.

Frem mod 2030 vil København forventeligt vokse med mere en 75.000 indbyggere, og skaber vi ikke samtidig nye parker og grønne og blå rekreative områder, kan der blive for stor trængsel om dem, vi har. Det kan betyde, at flere børnefamilier vil vælge byen fra.

Socialdemokratiet ønsker, at alle skal have adgang til grønne og blå åndehuller lige uden for døren. Og det skal både være i den eksisterende by, og i de nye byområder, vi de kommende årtier, vil se skyde frem.

Sophie Hæstorp Andersen

Derfor har vi lanceret udspillet "Grønne åndehuller til alle". Vi ønsker at de grønne områder skal være med lige fordelt og at vi vil samtidig sikre en strukturel prioritering af de grønne områder, både i den eksisterende by og i fremtidige byområder. 

 

Hent udspillet her